Informace k soustředění žáků a přípravek srpen 2017

            Soustředění žáků a přípravek se uskuteční v termínu od soboty 19.8.2017 do soboty 26.8.2017 v Penzionu Pepovka ve Filipovicích. V rámci soustředění je zajištěno stravování 4x denně a pitný režim na celý den. Cena soustředění je 3.600,- Kč na celý týden, ostatní vedlejší náklady ( doprava do místa, další aktivity, … ) hradí klub. 
            Odjezd na soustředění je vlakem, v sobotu 19.8.2017 z vlakového nádraží v Modřicích. Čas odjezdu bude upřesněn později. Účastníci budou mít s sebou pouze příruční zavazadlo s občerstvením, doprava ostatních zavazadel bude zajištěna autem. 
            Soustředění začíná večeří, v sobotu 19.8.2017 a končí snídaní v sobotu 26.8.2017. Na cestou domů dostanou děti balíčky. Příjezd bude na nádraží do Modřic. Čas příjezdu bude upřesněn, předpokládá se v odpoledních či večerních hodinách. Hráči budou mít s sebou tréninkové potřeby ( obuv na hřiště s umělým povrchem ), pevnou obuv na celodenní horskou tůru, věci na koupání ( v penzionu je bazén se slanou vodou ), ostatní potřeby nechám na uvážení rodičů, jen prosím vezměte v potaz, že odjíždíme na hory.
            Při odjezdu budou vybírány peníze za soustředění, prosím mějte nachystanou hotovost přesně. Rodiče dále odevzdají kopii kartičky zdravotní pojišťovny, a posudek o zdravotní způsobilosti, který nesmí být starší 1 roku, v případě, že jej nemáte z táborů, škol v přírodě, či jiných akcí, je možno stáhnout  zde  a potvrdit lékařem. Dále  souhlas  s ošetřením nezletilé osoby a potvrzení o bezinfekčnosti, které musí být vystaveno nejdříve 18.8.2017. V případě, že Vaše dítě užívá léky, budou při odjezdu předány zdravotnici, včetně popisu jejich užívání.
            V případě nejasností dotazy na tel. čísle 603 541 415.
                                                                                                            Děkuji RM.